Jäsenehdot

Nice Gymin jäsenyys oikeuttaa seuraaviin palveluihin:  Sisäänpääsy ja harjoittelu Nice Gymin kuntosalilla, henkilökohtainen jäsenkortti joka toimii myös avaimena salin tiloihin, sekä Nice Intro perehdytystunnille osallistuminen.

 Jäsenyys on toistaiseksi voimassaoleva, kuukauden irtisanomisajalla, kunnes asiakas sen itse irtisanoo. Irtisanomisaika lasketaan päättymään seuraavan alkavan kuukauden viimeiseen päivään. Irtisanomiskuukautta ei voi laittaa tauolle. Jäsenyyden voi irtisanoa nettisivujen kautta, oman jäsennumeron avulla, tai s-postitse asiakaspalvelu@nicegym.fi. Mikäli jäsenyyden irtisanoo s-postitse, tulee irtisanominen tehdä viimeistään kuukauden 25.mennessä, jos haluaa että irtisanominen rekisteröityy meneillään olevalle kuukaudelle. Nettisivujen kautta jäsenyyden voi irtisanoa aina kuukauden viimeiseen päivään asti klo 24.00. Jäsennumero löytyy s-postitse saadusta laskusta tai sitä voi kysyä Nice Gymin asiakaspalvelusta. Jäsenellä on oikeus käyttää Nice Gym kuntosalin palveluita normaalisti irtsanomisajan aikana.

Jäsen maksaa aloituskuukaudelta hinnaston mukaisen aloitus-/liittymismaksun sekä kuukauden jäljellä olevista päivistä 2€/päivä. Jäsen on saanut aloittaessaan laskun sähköpostiinsa. Laskussa on jäsenkohtainen viitenumero, joka on aina sama, kuukaudesta toiseen. Jäsen vastaa siitä että lasku maksetaan aina eräpäivään mennessä, ja että maksu ohjelmoidaan toistuvalle maksulle asiakkaan omassa verkkopankissa. Jäsen vastaa oman pankkinsa kanssa mahdollisesti tehtävistä e-lasku sopimuksista jolla mahdollistetaan Nice Gymin Jäsenmaksujen automaattiset kuukausiveloitukset. Eräpäivän jälkeen tulleista maksuista voidaan asiakkaalta periä viivästyskorkoa voimassa olevan korkolain mukaan. Lisäksi asiakkaalta voidaan periä myöhästymisestä johtuvat perintäkulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.

Jäsenkortti on aina oltava mukana Nice Gymille tultaessa. Kortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa lainata tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä jäsenyyden varmistamiseksi. Jäsenkortin väärinkäytöstä voi seurata jäsenyyden purkaminen ilman erillistä varoitusta. Jäsenkortin katoamisesta on ilmoitettava Nice Gymin asiakaspalveluun välittömästi. Uudesta kortista veloitetaan hinnaston mukainen hinta.

Jäsenellä on oikeus käyttää pukuhuoneita ja pukukaappeja kuntoillessaan Nice Gymissä kuntosalin aukioloaikoina. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai pukukaappeihin kuntoilutuokiota pidemmäksi aikaa, tai yön yli, on kielletty. Nice Gymillä on oikeus avata ja tyhjentää päivän päätteeksi lukossa olevat kaapit. Nice Gym ei vastaa pukuhuoneista mahdollisesti katoavista tavaroista. 

Jäsen on vastuussa siitä että Nice Gymin tarjoamat liikuntamahdollisuudet sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.

Jäsen on velvollinen seuraamaan kuntosalilla tai verkkosivuilla osoitteessa www.nicegym.fi olevia viestejä ja noudattamaan niitä.

Kuntosalia voidaan käyttää myös erilaisissa yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti myös yksityistilaisuuksissa, jolloin kuntosali voi hetkellisesti olla suljettuna. Myös kesäaikana, juhlapyhinä ja juhlapyhien aattoina kuntosali  saattaa olla suljettu tai aukioloaikoja on lyhennetty. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan hyvissä ajoin näkyvällä paikalla kuntosalin tiloissa tai verkkosivuilla.

Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen Nice Gymin tiloihin tai tilaisuuksiin on kielletty. Nice Gymin jäsen ei myöskään saa tulla salille edellä mainittujen aineiden vaikutuksen alaisena. Doping aineisiin luettavien aineiden käyttöä ei hyväksytä missään muodossa, lukuun ottamatta sairauden hoitoon käytettävää lääkärin määrämää lääkitystä. Tupakointi ei ole sallittu missään Nice Gymin tiloissa. Nice gymin tiloissa asiakkaan edellytetään käyttäytyvän yleisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti, muut huomioon ottaen ja yleisen viihtyvyyden edellyttämällä tavalla. Asiakas ei saa käytöksellään häiritä muita asiakkaita. Mikäli asiakas käyttäytyy jonkun edellä mainitun säännöksen vastaisesti, on Nice gymillä oikeus päättää asiakkaan jäsenyys välittömästi, ilman erillistä varoitusta.  

Jäsen sitoutuu ilmoittamaan yhteystietojensa muutokset Nice Gymin verkkosivujen kautta tai s-postitse asiakaspalveluun.

Jäsen voi laittaa Nice Gym jäsenyyden tauolle 15€/kk taukomaksua vastaan. Taukoa ei tarvitse perustella ja jäsenyyden voi laittaa tauolle verkkosivujen  kautta. Taukoilmoituksen voi tehdä verkkosivujen kautta viimeistään taukokuukautta edeltävän kuukauden aikana. Jo alkanutta kuukautta ei voi laittaa tauolle. 

Nice Gym ilmoittaa asiakkailleen arvonlisäveromuutoksen tai muun mahdollisen muutoksen hinnoissa vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtymistä jäsenen kuukausimaksuihin. Ilmoitus on esillä näkyvällä paikalla kuntosalin tiloissa. Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain. 

Nice Gym varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän sopimuksen etuja ja ehtoja ilmoittamalla siitä kuntosalin tiloissa tai muulla tavalla vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Kaikki erimielisyyden pyritään aina selvittämään ja neuvottelemaan hyvässä hengessä. Mikäli se ei jostain syystä onnistu, käsitellään tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet Espoon Käräjäoikeudessa.